RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Joanna Czapliňska

O autorovi

Joanna Czaplińska je polská bohemistka, vystudovala bohemistiku na Slezské univerzitě v Katovicích. Delší dobu působila na Štětínské univerzitě, od roku 2007 na Opolské univerzitě, kde přednáší českou literaturu a vede katedru západo- a jihoslovanské filologie. Ve středu jejích zájmů se nachází poválečná a nejnovější česká literatura. Je autorkou četných článků a dvou monografií: Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfikacji w młodejczeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku, (Identita vyhnance. Problematika autoidentifikace v mladé” české exilové próze po roce 1968, Štětín 2006) a Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa, (Dědictví robota. Současná česká vědeckofantastická literatura, Štětín 2001). Tyto monografie také charakterizují její badatelské zájmy. Rovněž působí jako vědecká redaktorka časopisu Studia Slavicačlenka redakční rady časopisu Česká literatura.

Přidaná hodnota exilu

Joanna Czapliňska
Edice Episteme

Soubor úvah Přidaná hodnota exilu je věnován české exilové literatuře po roce 1968. Autorka se v reflexích zaměřuje jak na všeobecné otázky týkající se exilové literatury, např. poetiku, prostor a čas, tak na díla jednotlivých spisovatelů působících mimo vlast a na různé aspekty jejich tvorby. Věnuje se zejména exilové tvorbě Milana Kundery, Josefa Škvoreckého, Jana Křesadla, Lubomíra Martínka, Karla Srpna, Jiřího Klobouka a Jana Nováka. Zamýšlí se také nad významem exilové literatury pro dnešního čtenáře.

Přidaná hodnota exilu

« Zpět na autory
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus