RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Ceny Nakladatelství Academia

Tisková zpráva, 21. 3. 2017

Dne 20. března 2017 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 9. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 5. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia.

Ceny Nakladatelství Academia

Celkem bylo do letošního ročníku přihlášeno 58 publikací, v rámci jednotlivých kategorií ocenila osmičlenná odborná porota v čele s Prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc., FEng., dr. h. c., tyto tituly:

V kategorii původní vědecká nebo populárně naučná práce zvítězila publikace Miroslava Bárty Příběh civilizace.

V kategorii překlad vědecké nebo populárně naučné práce zvítězila Jiřina Šedinová s překladem knihy Davida Ganse Ratolest Davidova.

V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota publikaci Lubomíra Slavíčka (ed.) Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích

Cenu za výtvarné zpracování publikace si odnesl Štěpán Malovec za titul Design v českých zemích 1900-2000.

Cena poroty byla udělena Petru Zajíčkovi za publikaci Jeskyně České republiky na historických mapách.

Nejprodávanější knihou roku 2016 z produkce Nakladatelství Academia je kniha Dany a Emila Zátopkových Náš život pod pěti kruhy.

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, který získal od porotců v rámci všech kategorií nejvíce hlasů, byla vyhlášena publikace Miroslava Bárty Příběh civilizace.

Autor převzal z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše křišťálovou plastiku, která je dílem výtvarníka Jan Exnara.

Studentská soutěž

V 5. ročníku Studentské soutěže měla odborná porota možnost vybrat vítěze tradičně ve třech kategoriích.

Vítězkou kategorie Humanitní a společenské vědy se stala Šárka Caitlín Rábová s prací Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800–1945.

V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězila Veronika Petřeková s prací Přehled zástupců padlí (Erysiphales) na území České republiky.

V kategorii Vědy o neživé přírodě porota vítěznou práci nevybrala.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 40 diplomových prací, které hodnotila šestnáctičlenná odborná porota. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

Vítězům 4. (loňského) ročníku Studentské soutěže byly předány vytištěné knihy.

Daniela Poláková, vítězka kategorie Humanitní a společenské vědy, převzala knihu Marie Kudeříková: Životnost mýtu a lidské zkušenosti.

Knihu Názvosloví organických sloučenin převzala Karolína Sezemská, vítězka kategorie Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

V kategorii Vědy o neživé přírodě nebyla v loňském roce cena udělena.


Záměrem 9. ročníku soutěže Ceny Nakladatelství Academia za rok 2016 je nejen upozornit širokou veřejnost na kvalitní odbornou a populárně naučnou literaturu, která je vydávána ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., divizi Nakladatelství Academia a na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR, ale zároveň podpořit prodej těchto a dalších knih v Knihkupectvích Academia. Do kategorií Cen Nakladatelství Academia je rovněž zařazena Cena za nejprodávanější titul roku 2016 v Knihkupectvích Academia. Vítěze této kategorie nevybírá odborná porota, směrodatný je skutečný počet prodaných výtisků. Podmínky soutěže včetně podávání návrhů do soutěže a informací o porotě jsou uvedeny v přiložených Stanovách. Slavnostní vyhlášení vítězných publikací a předávání cen této soutěže proběhne v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v březnu 2017.

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2016 - stanovy

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2016 - přihláška

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2015

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2014

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2013

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2012

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2011

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2010

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2009
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus